فروغ مهرزاد

دسته : پژوهشگران
فعالیت : پژوهشگر

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

شرح بانک های اطلاعاتی

چند مقاله از مهرزاد:

  • تصویرخوانی و سواد خواندن
  • بهشت گمشده در گستره ی ادبیات
  • مقاله: دنیایی در آن سوی کمد
  • مقاله: تیر چراغ در میان جنگل برفی: کسی آنجا هست؟
  • دنیای افسون شده ی وینی پو
  • جوجه اردک زشت صعودی پنهانی
  • شناسایی موارد الهام بخش دو کتاب: بررسی دو کتاب «آلیس در سرزمین عجایب» و «آن سوی آینه‌ها»، «نوشته ی لوییس کارول» طبق نظریه ی هرمونتیک شلایر ماخر

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث