پروین دولت آبادی

Parvin Dowlatabadi

دسته : شاعران
فعالیت : نویسنده ، شاعر ، پژوهشگر

در سال ۱۳۰۳ در محله ی احمدآباد اصفهان به دنیا آمد و در۲۷ فروردین سال ۱۳۸۷در سن ۸۴ سالگی در‌گذشت

شرح بانک های اطلاعاتی

او درخانواده ‌ای اهل فرهنگ که شعر در آن جایگاه ویژه‌ای داشت بزرگ شد مادرش مدیر مدرسه ی ناموس اصفهان بود.

او به مدرسه ی ناموس رفت. سال‌های نخست دبیرستان را در مدرسه "نور و صداقت" که آموزگاران انگلیسی داشت گذراند و سال‌های بعد را در مدرسه ی امریکایی نوربخش درس خواند.

پس از پایان دوره ی دبیرستان، رشته نقاشی و مجسمه‌سازی در دانشکده ی هنرهای زیبا را انتخاب کرد و چند بار هم در کلاس ها شرکت کرد، اما بازدید از یک پرورشگاه تصمیم او را تغییر داد و بر آن شد که به کار سرپرستی و تربیت کودکان پرورشگاه بپردازد.

در سال ۱۳۳۹ با همکاری پرویز ناتل خانلری، زهرا خانلری و همسرش اسماعیل سالمی، شرکت انتشاراتی «سخن» را پایه گذاری کرد و به ثبت رساند. از همان آغاز انتشار نشریه‌ ی "پیک" با این نشریه همکاری داشت و در دو سال اول انتشار آن تنها شاعر این نشریه بود.

 این شاعر از بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک بود،کتاب شعر گل بادام او جایزه شعر شورای کتاب کودک در سال ۱۳۶۶ را از آن وی کرد.

او در آثارش با پدیده‌هایی چون آب، خورشید و باران زیباترین شعرها را آفریده کرده است و در آن ها از امید و زندگی در صلح سخن می‌گوید.

 پروین بیشتر با اشعاری که برای کودکان سروده و به ویژه اشعاری که در کتب درسی مدارس از او به چاپ رسیده است شهرت دارد، در حالی که او شاعری توانا در سبک های گوناگون غزل، قصیده، مثنوی و شعر نو نیز هست. 

وی تلاش کرد تا شعر کودکان را از حالت پند گونه خارج کرده و اشعاری که جنبه سرگرمی و تفریح برای ایشان داشته باشد ارائه کند. وی هم چنین آثاری برای بزرگسالان نیز در هر دو سبک سنتی و نیمایی سروده است. وی از معدود شاعرانی است که آثارش در کتب درسی نیز آمده است.

بسیاری از شعرهای این شاعر در کتاب های درسی چاپ شده است.


دولت آبادی بیش از۵۰ اثر برای کودکان دارد.

برخی از آثار:

 • ح‍روف‌ ال‍ف‍ب‍ای‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ا ن‍ق‍ش‌ ح‍ی‍وان‍ات، ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ از اب‍راه‍ی‍م‌ دادپ‍ی‌ با ش‍ع‍ر پ‍روی‍ن‌ دول‍ت‌آب‍ادی
 • خ‍ان‍ه‌ی‌ م‍ق‍وای‍ی
 • گ‍ل‌ را ب‍ش‍ن‍اس‌ ک‍ودک‌ م‍ن
 • م‍رغ‌ س‍رخ‌ پ‍ا ک‍وت‍اه
 • گ‍ل‌ ب‍ادام‌
 • گ‍ل‌ آم‍د و گ‍ل‌ آم‍د، ن‍وش‍ت‍ه‌ ه‍ان‍س‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ ان‍درس‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه ‌ن‍ظم‌ پ‍روی‍ن‌ دول‍ت‌آب‍ادی
 • ب‍ر ق‍ای‍ق‌ اب‍ره‍ا‌
 • ه‍لال‌ ن‍ق‍ره‌ای
 •         شوراب 
 •         هلال نقره‌سا
 •         باز می‌آید پرستو نغمه‌خوان 
 •         گنجشک و وزغ
 •         در بلورین جامه انگور
 •         جمجمک برگ خزان

از آثار دولت آبادی برای بزرگسالان می توان

 • ش‍ه‍ر س‍ن‍گ‍ی
 • ش‍ع‍ر ن‍و
 • آت‍ش‌ و آب

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث