انتشارات شهرتاش

دسته : ناشران
شماره تماس : ٢٢٢٩٧٣۶٧
استان : تهران
موضوع نشر : کودک و نوجوان - ادبیات -

این اتشارات موضوع : کودک و نوجوان - ادبیات - آموزشی و کمک درسی را کار می‌کند.
یکی از اهداف این نشرآموزش پرسش‌گري فلسفي به كودكان است.
مدير مسئول : فرزانه شهرتاش شهرتاش

مشخصات بانک های اطلاعاتی
آدرس : تهران - فرمانیه - خ. شهید لواسانی - خ. فربین - ک. حاتم خانی - پ. ۶