مرکز سوفار

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران

استان :
شهرستان :

استان تهران در سال 1385 مرکزی را با نام " سوفار" در کنار مرکز فرهنگی هنری شماره 7 استان تهران راه اندازی کرد و از آن پس تاکنون این مرکز در اختیار اعضاء و مربیان و دیگر علاقمندان به رشته سفالگری قرار دارد.

شرح بانک های اطلاعاتی

استان تهران در سال 1385 مرکزی را با نام " سوفار" در کنار مرکز فرهنگی هنری شماره 7 استان تهران راه اندازی کرد و از آن پس تاکنون این مرکز در اختیار اعضاء و مربیان و دیگر علاقمندان به رشته سفالگری قرار دارد. مرکز سوفار طی این سال ها فعالیت های مختلفی داشته و حوزه های کاری جدیدتری را نیز تجربه کرده است.

پخت آثار سفالین اعضای مراکز از نمونه فعالیت هایی است که از ابتدا در این مرکز انجام شده و به بعد بخش جدید لعاب زنی هم به آن افزوده شده است. به این صورت که تعدادی از آثار هر مرکز پس از آن که پخته شد، فرآیند لعاب را طی خواهد نمود و سپس آثار به مراکز خود باز گردانده خواهند شد.

از دیگر فعالیت های مرکز سوفار، ساخت و پخت و در برخی موارد لعاب آثاری ست که این مرکز به عنوان نمونه کار برای نگهداری در مجموعه خود و یا در قالب سفارش کار برای بخش های دیگر مجموعه یا خارج از کانون انجام می دهد.

برگزاری کارگاه هایی با موضوعات ویژه در فصل تابستان برای اعضای مراکز و آشنایی هر چه بیشتر کودکان و نوجوانان مراکز با فعالیت سفالگری در مراکز کانون و ... از دیگر فعالیت هایی است که در این مرکز انجام می شود. *مرکز سوفار دارای ظرفیت همکاری با مربیان و مؤسسات آموزشی و دانشگاه ها به شرح ذیل می باشد:

-در اختیار گذاردن کارگاه سفالگری برای خلق آثار اعم از کار با دست و چرخ سفالگری برای کسانی که به کارگاه مناسب دسترسی ندارند. هنرمندان گرامی می توانند برای پخت و فرآیند لعاب زنی، آثار خود را به مرکز سوفار سپرده و بدین شکل از امکانات مرکز بهره مند گردند.

مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : ٠٢۱۵۵٠۶٩۱٢٢
پست الکترونیک : kanoon_markaz٧@yahoo.com
آدرس : بزرگراه بعثت، جنب ترمینال جنوب