موسسه آوند

شهرستان : تهران

این موسسه با این پیان مخاطبانش را دعوت می‌کند.«ما مهد کودک نیستیم اما خانه‌ای امن برای کودکانتان هستیم.»

شرح بانک های اطلاعاتی

این موسسه درباره اهداف خود می‌گوید:

آوند   با تکیه‌بر روش‌هاو اهداف زير به سهم خود در آشنايي آینده‌سازان ایران‌زمین با طبيعت و آماده‌سازی آنان براي همسازی و همراهی با مادر زمین و نگاهباني از اين ميراث گران‌بها، وظيفه خود را ايفا نمايد. 

زندگي با كودكان در آوند:

١كمك به كشف توانایی‌های هر كودك وتشويق آنان به زندگی كردن در آن حيطه

٢آگاه ساختن خانواده‌ها براي قرار دادنكودك خود در مسير رشد همه‌جانبه

٣آشنا کردن كودكان و والدين آنان ، بافرهنگ، آداب‌ورسوم قومی و بومي ايران و در درجه بعد، دنيا

۴رساندن آن‌ها به تجربه‌های اوج و دل‌نشین

۵بالا بردن توانايي آنان در حل مشكلات زيستي

شیوه کار:

– ارتباط با طبيعت و الهام گرفتن از آن
– بازی و گفتگو و برانگيختن تخيل ، تفكر و بيان احساس
– تكرار و ايجاد نظمی روزانه براي برقراری امنيت درونی و درك بهتر مطالب
– انجام زندگی روزمره با حضور كامل اينجا و اكنون بودن
– تجربه كردن هر پديده و رفتاری كه خطری برای خود و ديگران نداشته باشد، به طور مستقيم و در ارتباط با حواس پنجگانه
– به وجود آوردن شرايط مختلف براي انجام كار گروهی و مشاركتی
– قصه گويی و گفتن افسانه هاي ايرانی و ملی
– ارتباط با هنرهای پيرامون خود موسيقی، نقاشی، سفال، طراحی لباس، معماری، عكاسی،كلاژ و ….مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : کودک : ٢٢٩۰٨۵٣۶ – ٢٢٢٧۴١٨٣ – ٢٢٢۵٩٢٩١
بزرگسال :٢٢٩۰٨٧۰١
پست الکترونیک : info@aavandorg.com
وب سایت : http://aavand.org/
آدرس : بلوار میرداماد، خیابان حصاری، کوچه چهارده، پلاک ٢۰