بابک آتشین جان

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده ، ویراستار

بابك آتشين‌جان، متولد 1350، تهران است.
وی فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه پيام نور است.

شرح بانک های اطلاعاتی

ويرايش كتاب 

مجموعة «دانشنامة ادب فارسي» (از مؤلفان و ويراستاران، 1373ـ1377)

«اشغال، تصوير سيزدهم» و «منوچهر مدق به روايت همسر شهيد» (انتشارات روايت فتح)

فيلمنامة «لاله و پونه» (انتشارات سورة مهر)

«نشانه‌شناسي فرهنگ (ي)» (انتشارات سخن)

«عاشقانه‌هاي يونس در شكم ماهي»، «لالو»، «برديا و ملكه‌ي سرزمين عاج»، «بازگشت هرداد» و «اتاق تاريك» (انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان)

ويرايش در مطبوعات

هفته‌نامة «سروش» (1377ـ1382)

فرهنگستان هنر در «خبرنامة فرهنگستان هنر» و «پژوهشنامة فرهنگستان هنر»  (1382ـ 1389)

هفته‌نامة «دوچرخه» (1383ـ1387 و 1388ـ1390)

ماهنامة سينمايي «همشهري 24» (1388 تاكنون)

فصل‌نامة «هنر فردا» (1390ـ1391)

تأليف كتاب

«از دور نزديك هميم» (گفته‌هاي طنزآميز، نشر حوض نقره، 1390)

«طنز علامت تعجب ندارد» (گفته‌هاي طنزآميز، نشر حوض نقره، 1394)

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر