پیدایش

دسته : ناشران
وب سایت : http://peydayesh.com
شماره تماس : ۶۶۴٠۱۵۱۴
مدیر مسئول : محسن طائب
موضوع نشر : کودک و نوجوان (ادبیات- روانشناسی-علمی)

نشر پیدایش در سال 1368 با مدیریت محسن طائب تأسیس شد و فعالیت فرهنگی خود را در سه حوزه سنی کودک، نوجوان و جوان آغاز کرد.

شرح بانک های اطلاعاتی

نشر پیدایش در سال 1368 با مدیریت محسن طائب تأسیس شد و فعالیت فرهنگی خود را در سه حوزه سنی کودک، نوجوان و جوان آغاز کرد.

عناوین کتاب های این انتشارات شامل:شعر، طنز، تاريخى، علمى، روان شناسى، پزشكى، فن آورى و اطلاعات رايانه می شود.

ناشرنمونه سال 1376 كشور

ناشر برگزيدة شوراى كتاب كودك، سال 1377

ناشر برگزيدة رتبه دوم جشنوارة رشد، سال 1380

ناشر برگزيدة شانزدهمين نمايشگاه بين المللی كتاب، سال 1382

ناشر نمونه سال 1383 كشور

ناشر برگزيدة بيستمين نمايشگاه بين المللى سال 1386

ناشر نمونه سال 1387 كشور

ناشر برگزيدة هشتمين جشنوارة رشد 1389

ناشرنمونه سال 1394 كشور

مشخصات بانک های اطلاعاتی
پست الکترونیک : nashr.peydayesh@gmail.com
فاکس : ۶۶۴٠۱۵۱۴
آدرس : خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری غربی، مقابل جهاد دانشگاهی، پ. ٨۶

کد پستی : ۱٣۱۴٧٣٣٩۶٣