کیانوش الطافی

فعالیت : کارگردان

کیانوش الطافی که کار خود را با دستیاری کارگردان و برنامه ریزی آغاز کرده، تدوین و تصویربرداری بیش از 15 فیلم کوتاه، مستند و فیلم بلند را در کارنامه خود دارد. پرواز سومین فیلمی است که الطافی کارگردانی آن را عهده دار بوده است

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر