سیمین تجوید

فعالیت : کارگردان

متولدسال 1344مشهد.
دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشگاه الزهرا.
از سال 1369 کار انیمیشن را با همکاری درتولید فیلم کوتاه پرده پندار با سمت رنگ کار و دستیار کار گردان آغاز کردم وپس از آن در سمت های مختلف در تولید چند کتاب فیلم کانون به نام های قصه های خاله رعنا و عمه نسا"فاخته تنها زیباترین آوازوقصه پنیرک با کانون همکاری کردم. از سال 1380 در مرکز صبا مشغول به کار شدم ودر تولید فیلم های کوتاه و نیمه بلند مشارکت داشته ام ازجمله دستیاری کارگردان "خواجه نصیرالدین طوسی".همچنین همکاری در ساخت چندین تیزر از جمله تیزرجشنواره پویانمایی کانون پرورش فکری.

کارگردانی فیلم کوتاه "میهمانی" مدت 6دقیقه


مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث