روشنان شماره یکم (آزادی و اهمیت تربیتی آن)

۱٣٨٢

دسته : نشریات
مدیر مسئول : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مجله‌ی تخصّصی ادبیات کودک و نوجوان
صاحب امتیاز : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سردبیر: خسرو آقایاری
تحریریه: افسون امینی؛ نیره‌سادات هاشمی

شرح بانک های اطلاعاتی

لیست مقالات تخصصی مجلة «روشنان» شمارة 1 

 • آزادی و اهمیت تربیتی آن
 • سخن سردبیر / خسرو آقایاری
 • کودک و استقلال/ سید مجتبی حسینی
 • کودک و آزادی/ دکتر احدفرامرز قراملکی
 • نسبت آزادی و تربیت/ دکتر عبدالعظیم کریمی
 • مقدمه­ای بر شناخت­شناسی ادبیات(1)/ خسرو آقایاری
 • تلویزیون و تأثیر آن در دنیای معصوم کودکان/ گفت­وگو با دکتر مهدخت بروجردی علوی
 • آزادی، آموزش و کودکان/ گفت­وگو با جواد محقق
 • شعر کودک/ دکتر محمدرضا سنگری
 • نگاهی اجمالی به شش مجموعه شعر کودک و نوجوان از افشین علاء/ نیره­سادات هاشمی
 • هندسة روابط انسان­ها/ رضی هیرمندی
 • دایرة واژگانی شعر کودک/ افسون امینی
 • من خورشیدم را سبز می­کشم/ مسعود ملک­یاری

مشخصات بانک های اطلاعاتی
آدرس : تهران، بلوارکشاورز، خیابان حجاب، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، معاونت پژوهش، دفتر روشنان
نوع نشریه : دو فصلنامه