جایزه الکسALA

وب سایت : http://www.ala.org/yalsa/alex-awards

جایزه الکس سالانه به ده کتاب تعلق می گیرد و مخاطب این آثار نوجوانان (12 تا 18 ) سال است آثار شرکت کننده در این مسابقه بایدطی یکسال گذشته منتشر شده باشند

شرح بانک های اطلاعاتی

حامی این جایزه (کتابفروشی مارگارت الکساندر ادواردز) است  ادواردز سالها به عنوان یک متخصص در کتابخانه بالتیمورفعالیت می کرد

 یک متخصص بالغ جوان بود است و طی سالها او به عنوان الگو و الهام برای کتابدارانی است که در خدمت جوانان(نوجوان) هستند. جوایز الکس پس از ادواردز، توسط دوستانش «الکس» نامگذاری شده است


مشخصات بانک های اطلاعاتی