جایزه ادبی سپیدار

جایزه ی سپیدار که نخستین دوره ی آن در سال ۱۳۹۴ برگزار شد، با آموزش و فرهنگ سازی برای مخاطب کودک و نوجوان برای حفاظت از محیط زیست توسط دست‌اندرکاران اصلی ادبیات کودک که در عین حال نگران محیط زیست هستند بنیان گذاشته شده است

مشخصات بانک های اطلاعاتی