یحیی دولت آبادی

دسته : شاعران
فعالیت : شاعر

تولد 1239 خورشیدی، دولت آباد اصفهان - فوت 1315، شمیران

شرح بانک های اطلاعاتی

از هواداران جنبش مشروطه بود که در راه نشر دانش و ریشه کن کردن خرافه و نادانی بسیار کوشید. در دوران تحصیل همراه خانواده اش به عراق سفر کرد و در دوران فعالیت های فرهنگی خود بارها به اروپا رفت. وی به شکل گیری نظام جدید آموزشی و گسترش مدرسه های نو در ایران بسیار یاری رساند. با آن که شعرهای اندکی برای کودکان سرود اما با چند شعر معدود در زمره پایه گذاران ادبیات نو کودکان جای گرفت. مشهورترین شعر او " صبح"  است." کتاب علی" از دیگر آثار او برای کودکان است که از دید ساختاری شباهت بسیاری به کتاب احمد اثر عبدالرحیم طالبوف دارد.

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر