حمید رضا شکار سری

دسته : شاعران
فعالیت : شاعر

او در بیست و هفتم خرداد 1345 در تهران به دنیا آمد.

شرح بانک های اطلاعاتی

گزیده ادبیات معاصر  (مجموعه شعر)

تلنگر باران (مجموعه شعر نوجوان)

 • چراغانی بی‌دلیل: مجموعه شعر، حمیدرضا شکارسری، ناشر: هزاره ققنوس
 • از تمام روشنایی‌ها، حمیدرضا شکارسری، ناشر: انجمن شاعران ایران - ۱۳۸۲
 • پیرتر از خود، حمیدرضا شکارسری، ناشرسوره مهر
 • از سکوت به حرف، مجموعه نقد ادبی، حمیدرضا شکارسری، ناشر: سوره مهر - ۱۳۸۲
 • شلیکم کن: پیش از آنکه باروتم نم بکشد!، گروه مؤلفان، ناشر: حرف نو
 • آسمان زیر ابرها، حمیدرضا شکارسری، ناشر: قدس رضوی
 • عصر پایان معجزات، حمیدرضا شکارسری (شاعر)، ناشر: هنر رسانه اردیبهشت
 • حماسه‌های مکتبی، گروه مؤلفان، ناشر: خیمه
 • تروریست عاشق، حمیدرضا شکارسری، ناشر: تکا (توسعه کتاب ایران)
 • هفتاد و دو قطره اشک عاشورایی، حمیدرضا شکارسری، ناشر: فصل پنجم
 • زیست در من جمعی، محمدرضا روزبه، حمیدرضا شکارسری، ناشر: اردی بهشت جانان
 • چیزی قطب‌نماها را دیوانه می‌کند، حمیدرضا شکارسری، ناشر: فصل پنجم
 • تنها  برف کوچ نکرده است، حمیدرضا شکارسری (شاعر)، ناشر: گنج عرفان، نشر شانی
 • هر شاعر درختی ست، حمیدرضا شکارسری (شاعر)، ناشر: فصل پنجم
 • ضریح ساده (مجموعه شعر) گزیده اشعار مذهبی از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۶، حمیدرضا شکارسری، ناشر: علم
 • چتر شورشی، حمیدرضا شکارسری (شاعر)، ناشر: فصل پنجم
 • زایشمرگ‌های متن، حمیدرضا شکارسری، ناشر: فصل پنجم
 • پرانتزهای شکسته: مجموعه شعر، حمیدرضا شکارسری، ناشر: نوید شیراز
 • باز جمعه‌ای گذشت، مجموعه شعر، سوره، ۱۳۷۵
 • گزیده ادبیات معاصر، شماره ۵۴، مجموعه شعر، نیستان ۱۳۷۸
 • حماسه کلمات: نقد و بررسی ۲۰ سال شعر دفاع مقدس، ۱۳۷۹
 • رد پا بر لبه تیغ: مجموعه شعر، حمید رضا شکارسری، ناشر شانی ۱۳۹۳

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر