خسرو آقایاری

فعالیت : نویسنده

آقایاری متولد سال 1337 نویسنده‌ و کارشناس حوزه‌ی ادبیات داستانی و شعر نوجوان است.

شرح بانک های اطلاعاتی

وی دارای تحصیلات حوزوی است که فعالیت‌های ادبی را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش بر عهده داشته است. آقایاری همچنین سردبیر کتاب ماه کودک و نوجوان است. این ماهنامه تخصصی به منظور اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب به چاپ می رسد.  وی  قصه‌ها و آیین‌های پهلوانی ایرانی را برای نوجوانان در قالب کتاب بازآفرینی کرده است. وی در آذر 1389 مدیر دفتر شعر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری شد.

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر
جوایز و افتخارات : محقق در حوزه ادبیات پهلوانی-سردبیر اسبق روشنان