مرتضی احمدوند

فعالیت : کارگردان

(خرم آباد . -1360 )

فوق لیسانس نقاشی ( دانشگاه تهران) لیسانس نقاشی (دانشگاه یزد)
بعد از 15 سال حضور جدي در حوزه هنرهاي تجسمي _نقا شي_ تجربياتي در حوزه فيلم و ويدئو آرت را آغاز كردم.

شرح بانک های اطلاعاتی


 (خرم آباد . -1360 )    

فوق لیسانس نقاشی  ( دانشگاه تهران) لیسانس نقاشی (دانشگاه یزد)

بعد از 15 سال حضور جدي در حوزه هنرهاي تجسمي _نقا شي_ تجربياتي در حوزه فيلم و ويدئو آرت را آغاز كردم.در اين راستا ناگزير به وادي پر انرژي انيميشن گام نهادم و اكنون 4 سال است كه در جامعه انيميشن كشور حضور دارم.

    کارگردانی فیلم :

پيچا پوچ – ويدئو آرت- 11 دقيقه

پرواز – ويدئو آرت – 4 دقيقه

زندگي – ويدئو آرت –  4دقيقه

باران  – ويدئو آرت – 4 دقيقه

مديريت توليد سريال 13 قسمتي داستان راستان به سفارش مركز فرهنگی و هنری صبا.

6- كارگارداني انيميشن 10 دقيقه اي اين هم پول ماهي به سفارش كانون پرورش فكري كودكان ونو جوانانمشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر