فریده شیر ژیان

فعالیت : نویسنده ، مترجم ، نمایشنامه نویس

وی متولد 1347 درتهران است.

شرح بانک های اطلاعاتی

تحصیلات: کارشناس تئاتر(گرایش ادبیات نمایشی) از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1374/ کارشناس ارشد پژوهش هنر ازدانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، 1378

آثار:

جایگاه نمایش سنتی در تئاتر معاصر ایران‌

داستان سه نخ

جعبه‌ی خیال

ما،همان جمع پراکنده

زنگ اول: تاریخ

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث