محمد علی سلیمان زاده

فعالیت : کارگردان

متولد 1334 نطنز درسال 1367 ازدا نشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته نقا شی فارغ التحصیل شدم
در سال 1367در واحد انیمیشن شبکه دو مشغول به کار شده یک فیلم بنام سبز و خاکستری ساختم
درسال 1370در کانون برای محمد مقدم طراحی وانیمه دو فیلم او را (به اسامی درخت بخشنده و
مریم )بعهده گرفتم
از سال1375 فیلم های کلاغی که می خواست قویترین باشد- ژنرال و بادبادک-گرگ و میش و
فیلم ننه کلاغه و روبا هه را تولید کردم

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر
پست الکترونیک : soleymanz@gmail.com
جوایز و افتخارات : کلاغی که می خواست قویترین باشد. (۱۱ دقیقه) ۱٣٧٧
فیلم دوم جشنواره پو یا نمایی ۱٣٧٧
بهترین فیلم جشن خانه سینما ۱٣٧٨
بهترین فیلم کوتاه جشنواره حیدرآباد هند
برگزیده آسیفا ایران

ژنرال و بادبادک ( ۱۵ دقیقه) ۱٣٨٢
بهترین فیلم جشنواره فیلم کودک اصفهان
بهترین فیلم جشنواره زلین جمهوری چک
دیپلم افتخار جشنواره پویا نما یی

گرگ و میش ( ۱٧ دقیقه) ۱٣٨٧
فیلم دوم جشنواره پویا نما یی ۱٣٨٧
بهترین فیلم انیمیشن جشنواره فیلم کوتاه در بخش ایران ۱٣٨٨
بهترین استفاده از متون کهن جشنواره فیلم کوتاه در بخش ایران ۱٣٨٨
بهترین فیلم انیمیشن جشنواره کودک همدان در بخش بین الملل ۱٣٨٨
دیپلم افتخار جشنواره کودک همدان در بخش ایران ۱٣٨٨
بهترین فیلم انیمشن جشنواره فجر در بخش بین الملل ۱٣٨٨