حمید اباذری

دسته : نویسندگان

متولد سال 1359 در اصفهان است.

شرح بانک های اطلاعاتی

 در آثار اباذری حال هوای جنوب و زندگی مردمان این خطه جایگاه بخصوصی دارد و داستان‌های او به زبان اول‌شخص و به شکلی ساده و روان روایت می‌شوند که موجب راحتی ارتباط خواننده با آن‌هاست.

 مجموعه داستان «عاشقی با حال و هوای پشه‌های لهیده» رمانی برای بزرگ سالان است.

فرقولی از ما بهترون/ انتشارات طوطی/ 1397

 انجمن یوزهای شریف/شرکت انتشارات فنی ایران/1397

اژدهای عینکی کله اره‌ای  /شرکت انتشارات علمی و فرهنگی/ 1395

 عاشقی با حال و هوای پشه‌های لهیده  / هیلا/1393

آرمان در جست‌وجوی دوست/ چکه / 1393

اتاق تجربه،رمان نوجوان (آرمان در جست و جوی دوست)/چکه/ 1393

  عاشقی با حال و هوای پشه‌های لهیده/  امیرکبیر/ 1393

هوشا در جست‌وجوی راز زیست گنبد /امیرکبیر /1392

خائن دو جانبه/سروش /1391مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر