حرکت

کتاب علوم من

دسته : علوم
نویسنده : نیل آردلی
گروه سنی : ۱٠ سال
سال انتشار : ۱٣٧٩

جست وجو درباره مطالب علمی، سرگرمی جالبی است که در این کتاب، همراه با فعالیت های متنوع آورده شده است . هرکتاب مفاهیم پایه علمی را معرفی می کند. همه آزمایش های کتاب به سادگی در منزل اجرا می شوند. عکس های مشخص و روش مرحله به مرحله آزمایش ها بر سادگی و قابل فهم بودن آن افزوده است.

شرح کتاب

پرواز آتشین

یک موشک فضایی به محض روشن شدن موتوهایش، ازسکو به فضا پرتاب می شود. سوخت مشتعلی که داخل موتورهای موشک وجود دارد، نیروی بسیار زیادی تولید می کند و موشک را به فضا پرتاب می کند.

سوارکار از اسبش جلو می زند!

این اسب مایل نیست از روی مانع بپرد. اسب به محض آنکه جلوی مانع می رسد، ناگهان می ایستد. سوارکار از روی اسب به جلو پرتاب می شود؛ چون نیروی اینرسی سوارکار او را به ادامه حرکت وامی دارد.


مشخصات کتاب
مترجم : مجید عمیق
زبان ترجمه : فارسی
تیراژ : ٧٠٠٠ نسخه
قطع : خشتی
نوع چاپ : رنگی
تعداد صفحات : ٢٧
نوبت چاپ : اول
نوع جلد : نرم
شابک : ٩۶۴-٣۵٣-٠٠٢-٧
اندازه کتاب : ۱٩×٢٢.۵سانتی متر
دیویی : ۵٠٧
٨/
ک.آر(ن)