سین سینا کارآگاه می‌شود

اتاق تجربه‌ی رمان کودک

سينا، پسربچه‌ی کنجکاوي است. پدر و مادرش به سفر مي‌روند و او را نزد دايي‌اش که خبرنگار است مي‌فرستند. دايي سینا، یک طوطی دارد. در همسايگی دایی سینا،حاج‌آقا غلامي زندگی می‌کند که او هم صاح طوطی‌ای‌‎ست که بيش‌تر وقت‌ها، طوطي‌ها پيش هم هستند.
همسايه‌ی جديدي به ساختمان آن‌ها مي‌آيد که سينا گمان مي‌کند او کودکي را دزديده است و با کمک حاج‌آقا غلامي متوجه مي‌شوند که ....