الکتریسیته و فیزیک گرما

دسته : علوم
نویسنده : مارک الس
سال انتشار : ۱٣٨٩

کتاب در دو بخش به مباحث مختلف الکتريسيته و فيزيک گرما مي پردازد

مشخصات کتاب
تصویرگر : کریس هانیویل
مترجم : روح الله خلیلی برجنی
زبان ترجمه : فارسی
نوع چاپ : رنگی
تعداد صفحات : ۱۵٩
نوبت چاپ : اول
شابک : ٩- ٠٢٠۶- ٠٨- ٩۶۴- ٩٧٨
دیویی : ۵٧٣
م
الف ل- الف