تأثیر تکنولوژی بر رشد حسی و حرکتی کودک

نویسنده : کریس روان
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

کریس روآن درمان‌گری حرفه‌ای و پُرشور است که از چگونگی تأثیر عمیق تغییرات ناشی از تکنولوژی در رشد، رفتار و توانایی‌های یادگیری‌ کودک، فهم و دانشی دست ‌اول دارد. کریس درجه‌ی کارشناسی درمانگری حرفه‌ای را به همراه درجه‌ی کارشناسی دیگری در بیولوژی، در سال 1989 از دانشگاه بریتیش کلمبیا دریافت کرد و اکنون متخصص یکپارچگی حسی با گواهی SIPT (آزمایش‌های یکپارچگی حسی و کنشی) است. همچنین یکی از اعضای معتبر در کالج درمانگرهای حرفه‌ای در بریتیش کلمبیا و از همکاران رسمی ‌انجمن آمریکایی درمانگری حرفه‌ای، انجمن کانادایی درمانگران حرفه‌ای و آموزش جمعیت اوتیسم است. کریس در پانزده سال گذشته، در حیطه‌ی توان‌بخشی کودکان تخصص پیدا کرده است که نتیجه‌ی بیش از یک دهه فعالیت در ناحیه‌ی آموزشی ساحل سانشاین در بریتیش کلمبیاست.

مشخصات مقاله
موضوع : تأثیرات تکنولوژی
سال انتشار : ۱٣٩٢