کاج ها و بلوط ها

دسته : هنر
نویسنده : رسمیه چکاوک ، مربی فرهنگی مرکز شماره ۱ کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

چکیده کتاب:
کتاب کاج ها و بلوط ها با موضوع ساخت کاردستی با روش حجم سازی کاج و بلوط برای گروه سنی ج ود نوشته شده . در این کتاب،نویسنده)طراح) با ابتکار و خلاقیت در سه بخش نشان می دهد که چگونه می توان از اشیای به ظاهر بی مصرف،چون میوه های کاج و بلوط،حیوانات و اشکال زیبایی ساخت.بخش اول به ارایه نمونه های هنری بامیوه ی کاج،بخش دوم با میوه ی بلوط و بخش سوم با تلفیق کاج و بلوط اشکال متنوع وزیبایی به وجود آورده است

شرح مقاله

نام کتاب:  کاج ها و بلوط ها

نام نویسنده: علیرضا خادم شیروان

رده موضوعی: هنری و سرگرمی

چکیده کتاب:

کتاب کاج ها و بلوط ها با موضوع ساخت کاردستی با روش حجم سازی کاج و بلوط برای گروه سنی ج ود  نوشته شده . در این کتاب،نویسنده)طراح) با ابتکار و خلاقیت در سه بخش نشان می دهد که چگونه می توان از اشیای به ظاهر بی مصرف،چون میوه های کاج و بلوط،حیوانات و اشکال زیبایی ساخت.بخش اول به ارایه نمونه های هنری بامیوه ی کاج،بخش دوم با میوه ی بلوط و بخش سوم با تلفیق کاج و بلوط اشکال متنوع وزیبایی به وجود آورده است

 

شکل و مشخصات ظاهری کتاب: 

جلد کتاب از ضخامت، استحکام،ونوع مناسب با گروه سنی برخوردار است.طرح روی جلد از جذابیت تصویری و مناسب گروه سنی  ج ود است. جلد کتاب از لحاظ کیفیت ، موضوع و کاربرد و مخاظب و همچنین با محتوای کتاب مناسبت دارد.اجزا تصویری،نوشتاری و رنگی بودن مطابق گروه سنی مورد نظر است. و در جای مناسب قرار گرفته است..تناسب کافی اجزا و عناصر رو وپشت جلد کتاب با متن و محتوای کتاب وجود دارد. طرح روی جلد برگرفته از تصاویر کتاب است و متن و محتوا نیز بر اساس عنوان و جلد کتاب تهیه شده .مخاطب با مشاهده ی جلد کتاب قادر به پیش بینی متن و محتوای کتاب است...با توجه به این که کتاب دارای محدودیت متن است ،محتوای تصویری،آموزشی در تناسب و هماهنگی کافی با جلد کتاب است..

اندازه و نوع حروف به کار رفته در توضیحات متن وعناوین واضح در حد مناسب  و خواناست . نوع حروف مناسب با موضوع ومحتوا،کاربرد و مخاطب است..فاصله ی خطوط متناسب با درک و فهم خواننده است .طول خطوط رعایت شده و همه دریک خط فاصله گذاری شده اند.رعایت سطور و پاراگراف بندی به خوبی انجام شده است.فاصله ی خطوط مناسب با موضوع و محتوا و کاربرد و مخاطب رعایت شده است.ترکیب متن و تصاویر منسجم و متناسب با کاربرد آموزشی نیست.نوشته های اول کتاب بسیار زیاد و خسته کننده است سپس تصاویر بعدی بدون توضیح و یا راهنمایی آورده که برای مخاطب ج دشوار است. و تعادل تصویر ونوشته در زمینه ی صفحه به خوبی برقرار نشده است. ایجاد تمرکز مخاطب بر روی تصاویر فراهم شده است. کادربندیوحاشیه بندی در ارتباط مناسب متن و تصویر است. کتاب صفحه گذاری شده است .کتاب دارای فهرست بندی یا فهرست مطالب است که باعث  انسجام در تقسیم بندی محتوایی شده است.کتاب دارای شناسنامه است که اعتبار خاص به کتاب بخشیده است. اطلاعات شناسنامه  کامل است و در محل و موقعیت مناسب جهت اطلاع رسانی قرار گرفته است.وضعیت سفید خوانیمیزان فضای سفید و تعریف شده در حد مناسب با محتوای آموزشی و تصویری گروه سنی مخاطب نیست. و از انسجام و خلاقیت برخوردارنیست. کادر بندی تصاویر خلاقیت خواننده را محدود می کندولی ترکیب بندی مطالب و تصاویر مربوطه به خوبی جای گذاری شده است .سفید خوانی متناسب با موضوع مخاطب نیست.و امکانات مناسب برقراری ارتباط بین تصاویر و توضیحات را به منظور تمرکز مخاطب در اختیار خواننده قرار نداده است.

چاپ ازلحاظ وضوح تصویری چاپ از کیفیت متوسط برخوردار است.جنسجنس جلد کتاب از ضخامت،استحکام و نوع مناسب با با موضوع و گروه سنی مخاطب است جنس مقوایی است و به راحتی تا نمی خورد.جنس کاغذها سفید است و نور را از خود منعکس می کنند و از لحاظ کیفیت ،نوع ،ضخامت و استحکام و مقاومت مناسب با موضوع،کاربرد و مخاطب است.نوع کاغذنوع و ضخامت کاغذ به کار رفته در حد مناسب با موضوع،کاربرد و مخاطب نیست . تصویر هر صفحه بر صفحه ی بعدی وجود دارد.صحافی:از صحافی مقاوم متناسب با قطع و اندازه ی کتاب،حجم کتاب موضوع و گروه سنی مخاطب است. شیرازه ی کتاب به راحتی گسسته نمی شود .قطع کتاب:قطع کتاب در اندازه ی 5/21 * 5/21 خشتی کاملا" مناسب گروه سنی مخاطب است و تسلط مخاطب برکتاب را فراهم نموده است قطع کتاب به راحتی درقفسه جای می گیرد . قطع  با طرح های اجرا و ارائه شده و همچنین متناسب با گروه  های سنی مورد نظر است.قیمت کتاب:قیمت کتاب متناسب با حجم کلی کتاب و تعداد و نمونه های اجرا شده در سال انتشار(1381) است.

 تصویرگری کتاب :

تکنیک اجرای تصاویر و نحوه ی ارائه از جذابیت لازم و کافی و متناسب با گروه سنی مخاطب برخوردار است .توالی تصویری در راستای هدف است و مخاطب در مسیرر ارتباط با تصاویر قرار دارد. واز ساده به پیچیده است.مفاهیم مورد نظر از طریق تصاویر ارائه شده است وهماهنگی لازم بین متن و تصویر کاملا" رعایت نشده.تصاویر امکانات مناسبی را به زاویه ی دید به ویژه وضوح اتصالات و اشکال حجمی در اختیار بیننده قرار می دهد.توضیحات آموزشی تصویری در موقعیت مناسبی قرار نگرفته است. وفقط در صفحات اولیه است.تصاویر به صورت عکس و  به خوبی در موقعیت مناسب قرار گرفته اند. عکس ها با توجه به واقعی بودن رنگ ها ارتباط مؤثر با مخاطب داشته است.همراهی بزرگسالان درانجام مراحل سخت تر اجرای نمونه های پیچیده ترلازم است.با توجه به کاربردآموزشی تصویری کتاب عکس ها  در ارتباط مستقیم و مناسب  متن و توضیحات است مثل تصاویر به لحاظ رنگ از تناسب لازم و کافی با موضوع و مواد به کار رفته در ساخت نمونه ها برخو ردارند..تصاویر متناسب و مکمل توضیحات اجرای هرطرح نیست . توضیحات اجرای هرطرح متناسب با یکدیگرند و مراحل آموزش اجرای طرح ها کامل است ولی مقابل تصویر مورد نظر نیست وانسجام ندارد.

 

نقد محتوایی:

عنوان کتاب  کاج ها و بلوط ها  به رنگ سبز ،جذاب ,سلیس، کوتاه  وهنرمندانه است.و رویکرد پژو هشگرانه ی طراح در حوزه ی فرهنگی،تاریخی و منطقه ای را در بر دارد. با توجه به سال انتشار(1381)عنوان به صورت ترکیبی(سرهم) چاپ شده که به روز نیست. عنوان هماهنگ با موضوع و محتوای کتاب است.عنوان کتاب متناسب با هدف مورد نظر طراح است ودر نگاه اول مخاطب را جذب می کند .با توجه به اندازه و رنگ متمایز حروف در جای مناسب قرارگرفته و راهنمای مناسبی برای استفاده ی مخاطب است. عنوان بندی های کتاب به جاست  میزان ارتباط کتاب در جذب گروه سنی مخاطب و انتقال مفاهیم مورد نظر موفق عمل کرده است.محتوا و نمونه ها برای گروه سنی ج بدون واسطه ی مربی ارتباط برقرارنمی کند , وضوح نمونه ها با توجه به گروه سنی د است. کتاب ارتباط آموزشی مناسب با مخاطب  نوجوان بهتر برقرار می کند.

 

کتاب متناسب با نیاز ودرک و فهم و حوصله وعلاقه ی مخاطب باشد.کتاب دارای محتوای مناسب برای مخاطب خاص،عام  و یا بالاتر وپایین تر هم می تواند باشد...جذابیت طرح و عنوان و موضوع و محتوای کتاب برای طیف گسترده ای از مخاطب است.متن و طرح های ارائه شده موجب پرورش تخیل وخلاقیت مخاطب شده ودقت و مهارت ایشان را افزایش می دهد و با مفهوم سطح و حجم آشنا می شوند.

 

کتاب از لحاظ شیو ه های طرح موضوع و ارائه ی مطالب هنری برای گروه سنی مخاطب دارای نوآوری است.ساختن و پدیدآوردن اشکال مختلف چه سطح و چه حجم را به شیوه ی ساده و هنرمندانه آموزش داده.ارایه ی مطالب به صورت مواجه کردن مخاطب با ابزار متنوع،ساده و بی خطر است.کتاب در زمینه ی تلفیق روش ها و اجرای طرح های تازهٰ،نوآوری داشته است.ارایه مطالب و مفاهیم کتاب،تکنیک اجرای طرح ها و نحوه ی ارائه ی تصاویر کاملا"  هماهنگ و متناسب با موضوع و هدف و گروه سنی مخاطب است.توالی تصویری در راستای اهداف است و مخاطب را به خوبی در مسیر ارتباط با تصاویر قرار داده.و مفاهیم مورد نظر از طریق تصاویر ارائه شده است.خلاقیت در رنگ آمیزی تصاویر و نمونه های اجرا شده و همچنین ارائه ی یک نمونه از چند زاویه صورت گرفته است.توضیحات آموزشی تصویری در موقعیت مناسبی قرار نگرفته است. تنوع رنگ در اجرای طرح ها و تصاویر به صورت عکس واقعی به خوبی در موقعیت مناسب قرار گرفته است.

کتاب با جذابیت کافی، انگیزه ی مخاطب را برای ساخت و پرداخت و نمونه های خودساخته فراهم می کند و دانش و مهارت در ساخت را ارتقا داده و نسبت به کاربری ابزار و مواد پیرامون و طراحی نمونه های جدید ،بینش ایجاد می کند.متن و طرح های ارائه شده موجب پرورش  تخیل وحواس و خلاقیت در مخاطب می شود و دقت و مهارت ایشان را افزایش می دهد و با مفهوم حجم آشنا می شوند.کتاب  اجازه ی تمرینات مستمر ،تقویت  تمرکز را برای گروه سنی مورد نظر بوجود می آورد.کتاب از انسجام مناسب در طرح و ارائه ی محتوا و متناسب با گروه سنی مورد نظر است.و کیفیت ارائه از خیال انگیزی برخوردار است با این نوع کتاب ها می توان قوه خلاقیت کودکان را پرورش داد و به آنها آموخت که هیچ چیز در اطراف ما واقعا" بی مصرف و بیهوده نیست.

اظهار نظر رویا جلیلیان 12 ساله از این که با این کتاب آشنا شدم بسیار خوشحال شدم ولذت بردم وبا توجه به منطقه ی ایلام که پراز درختان کاج و بلوط است کاردستی های زیبا درست کردم.ولی زمینه ی صفحات سرد و بی روح است و از آن جا که ساخت حشرات و حیوانات بسیار زیاداست در صورت تجدید چاپ کتاب می تواند به موضوعات متنوع دیگر و با دسته بندی جدید کتاب را جذاب تر کردوبیشتر از این خلاقانه تر کرد.

مشخصات مقاله