محرک های کودکان برای بازی ویدیئیی در بستر رشد نرمال

مجله روشنان- دفتر نوزدهم – پاییز و زمستان ۱۳۹۳

نویسنده : چریل.کو اولسن
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر نوزدهم سال ۱۳۹۳ مجله روشنان- چاپ‌شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
موضوع : رسانه و کودک و نوجوان
مترجم : هادی حاجی بیگلر
سال انتشار : ۱٣٩٣