قهرمانان در رسانه و تاثیر رفتار و بیان آن ها بر کودکان

مجله روشنان- دفتر نوزدهم – پاییز و زمستان ۱۳۹۳

نویسنده : فروغ مهرزاد
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر نوزدهم سال ۱۳۹۳ مجله روشنان- چاپ‌شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
موضوع : رسانه و کودک و نوجوان
سال انتشار : ۱٣٩٣