شناسایی و سنخ بندی موضوعی و پیامدهای بازی های شبکه ای رایانه ای مورد استفاده کودکان و نوجوانان

مجله روشنان- دفتر نوزدهم – پاییز و زمستان ۱۳۹۳

نویسنده : نوروز نیمروزی‌ناوخی
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر نوزدهم سال ۱۳۹۳ مجله روشنان- چاپ‌شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٩٣