رسانه و گسترش حوزه تجارب اجتماعی و رفتاری کودکان

مجله روشنان- دفتر نوزدهم – پاییز و زمستان ۱۳۹۳

نویسنده : فاطمه نوری راد ، بهاره زند رضوی
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر نوزدهم سال ۱۳۹۳ مجله روشنان- چاپ‌شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
موضوع : رویکرد آموزش اخلاق اجتماعی در برنامه های کلاه قرمزی
سال انتشار : ۱٣٩٣