تاثیر تکنولوژی بر رشد حسی و حرکتی کودک

مجله روشنان- دفتر نوزدهم – پاییز و زمستان ۱۳۹۳

نویسنده : کریس روآن
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر نوزدهم سال ۱۳۹۳ مجله روشنان- چاپ‌شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
موضوع : رسانه و کودک و نوجوان
مترجم : ‌هادی رحمانی
سال انتشار : ۱٣٩٣