لذت از ادبیت، دروازه‌ی ورود کودکان و نوجوانان به کتاب‌خوانی

مجله روشنان- دفتر هجدهم - بهار و تابستان ۱۳۹۳

دسته : ادبیات
نویسنده : مریم جلالی
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر هجدهم سال ۱۳۹۳ مجله روشنان- چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
موضوع : موضوع این شماره نقد ادبیات کودک و نوجوان است.
سال انتشار : ۱٣٩٣