زبان نمایشی؛ زبان گویای آموزش

مجله روشنان- دفتر شانزدهم – پاییز ۱٣٩٢

دسته : هنر
نویسنده : دکتر علی‌اصغر ارجی ، مژده اروجی
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر شانزدهم سال 1392 مجله روشنان چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید.

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٩٢