تئاتر و نمایش خلاق، موهبیتی یگانه جهت تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش

مجله روشنان- دفتر شانزدهم – پاییز ۱٣٩٢

دسته : هنر
نویسنده : حمید قاسم زادهگان جهرمی
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر شانزدهم سال 1392 مجله روشنان چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید.

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٩٢