واقع گرایی

مجله روشنان- دفتر سیزدهم – پاییز ۱٣٩۱

دسته : ادبیات
نویسنده : لوسی پیرسون ، کیمبرلی رنلدز
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر سیزدهم سال 1391 مجله روشنان چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید.

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٩۱