افسانه ی حیوانات سیاسی

مجله روشنان- دفتر یازدهم - پاییز ۱٣٩٠

دسته : ادبیات
نویسنده : هنس هین اورس
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر 1390 مجله روشنان- صفحه 28 تا 37 چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
موضوع : افسانه ی حیوانات سیاسی ( از اواخر سده ی نوزدهم میلادی تا ابتدای سده ی بیستم میلادی)
مترجم : هدیه شریفی
سال انتشار : ۱٣٩٠