بیننده ی نهفته

مجله روشنان - دفتر پانزدهم - بهار ۱٣٩٢

دسته : ادبیات
نویسنده : پری نو دلمن
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر 1392 مجله روشنان- صفحه 33 تا49 چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
موضوع : گمانه زنی هایی درباره ی آنچه کتاب های تصویری کودک از خوانندگان خود می خواهند انجام دهند و آنکه از خوانندگان خود می خواهند انجام دهند
مترجم : سمانه قاسمی ، گلبو مهاجر
سال انتشار : ۱٣٩٢