نظریه ترجمه برای کودکان

مجله روشنان -دفتر نهم

دسته : ادبیات
نویسنده : ریتا ایتنن
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر نهم مجله روشنان- صفحه 129- 143چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٨٨