بررسی نتایج داوری آثار پژوهش اعضا با تاکید بر ویژگی های سوال پژوهشی در پژوهش اعضا

بررسی نتایج داوری آثار پژوهش اعضا

گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

نشست در مورخه 96/9/29 در سالن کنفرانس شماره یک با عنوان "بررسی نتایج داوری آثار پژوهش اعضا با تاکید بر ویژگی های سوال پژوهشی در پژوهش اعضا "برگزار شد.
دراین نشست مربیان،کارشناسان ،کارشناسان مسئول،علاقمندان به فعالیت پژوهشی ،مدیر و معاون اداره کل آموزش و پژوهش حضور داشتند.
سخنران خانم "محبوبه اسپیدکار "دراین نشست به موارد زیر اشاره کردند.
-نقد آثاردریافتی اعضا در جشنواره پژوهش
-آشنایی با ویژگی های سوال پژوهشی

مشخصات مقاله
موضوع : بررسی نتایج داوری آثار پژوهش اعضا