بررسی نتایج داوری آثاراقدام پژوهی با تاکید بر ویژگی های پرسشگری در اقدام پژوهی

بررسی نتایج داوری آثار اقدام پژوهی

گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

نشست در مورخه 96/9/27 در سالن کنفرانس شماره یک با عنوان "بررسی نتایج داوری آثار اقدام پژوهی با تاکید بر ویژگی های پرسشگری در اقدام پژوهی "برگزار شد.
دراین نشست مربیان،کارشناسان ،کارشناسان مسئول،علاقمندان به فعالیت پژوهشی ،مدیر و معاون اداره کل آموزش و پژوهش حضور داشتند.
سخنرانان آقایان "دکتر اقبال قاسمی پویا"و"بهمن کاظمی"دراین نشست به موارد زیر اشاره کردند.
-آشنایی با نظرات داوران در خصوص آثار اقدام پژوهی هفته پژوهش
-آشنایی با برخی از موانع تفکر انتقادی و پرسشگری

مشخصات مقاله
موضوع : بررسی نتایج داوری آثار اقدام پژوهی