بررسی نتایج داوری طرح های پژوهشی و پایان نامه ها با تاکید بر ویژگی های مسئله در طرح های پژوهشی

بررسی نتایج داوری طرح های پژوهشی

گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

نشست در مورخه 96/9/25 در سالن کنفرانس شماره یک با عنوان "بررسی نتایج داوری طرح های پژوهشی و پایان نامه ها با تاکید بر ویژگی های مسئله در طرح های پژوهشی "برگزار شد.
دراین نشست مربیان،کارشناسان ،کارشناسان مسئول،علاقمندان به فعالیت پژوهشی ،مدیر و معاون اداره کل آموزش و پژوهش حضور داشتند.
سخنرانان آقایان "دکتر محمد گودرزی"و"دکترعلیرضا رحیمی"دراین نشست به موارد زیر اشاره کردند.
-آشنایی با مراحل یک تالیف خوب طبق استاندارد جهانی
- نقد آثار دریافتی در جشنواره پژوهش
- مسئله یابی و تبیین مسئله

مشخصات مقاله
موضوع : بررسی نتایج داوری طرح های پژوهشی