هملت حکمت

بررسی بازنویسی علی اصغر حکمت از هملت

دسته : ادبیات
نویسنده : داود خزائی
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر پنجم مجله روشنان- صفحه 44 تا 53 چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٨٧