نماد آفرینی در افسانه های کهن

مجله روشنان -دفتر ششم

دسته : ادبیات
نویسنده : افسانه شاپوری
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر ششم مجله روشنان- صفحه 121 تا 125چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٨۶