ترانه های عاشقانه

مجله روشنان -دفتر پنجم

نویسنده : افسون امینی
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

متن این مصاحبه در دفتر پنجم مجله روشنان - صفحه186 تا 193 چاپ شده است.
متن کامل را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید.

این مصاحبه را افسون امینی با مصطفی رحماندوست انجام داده است.

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٨۶