عشق در آینه تصویر

مجله روشنان -دفتر پنجم

نویسنده : کلر ژوبرت

این مقاله در دفتر پنجم مجله روشنان- صفحه 163 تا 177 چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
موضوع : ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
سال انتشار : ۱٣٨۶