پشت پرده عشق

مجله روشنان - دفتر پنجم

نویسنده : منوچهر اکبرلو
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر پنجم مجله روشنان- صفحه 156 تا 161چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
موضوع : مدخلی بر مفهوم عشق در سینمای کودک ونوجوان ایران
سال انتشار : ۱٣٨۶