راهکارهای کاهش پرخاشگری مریم،عضوکودک مرکزاندیشه

نویسنده : مهین وزیری
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این اثراقدام پژوهی را مربي مسئول مركز انديشه استان تهران انجام داده است.

دوستي وسازگاري اعضاي مركز در ساير فعاليت ها موجب كيفيت آثار وتكميل شدن آثار كارگاه ها می شود
افزايش مهارت همدلي، ارتباط مؤثر و دوستي را موجب مي شود.وجود يك عضو ناسازگار يا داراي اختلالات رفتاري مثل: لجبازي، قهركردن، حسادت، ناراحت نشان دادن، و... در هر كارگاهي موجب افت آثار مي شود.

شرح مقاله

مرکز اندیشه بادوازده سال سابقه، دارای کارگاه‌های مختلف فرهنگی،ادبی،هنری است. حدود يك سال گذشته متوجه شدم که مريم عضو يازده ساله مركز، با پرخاشگري، بي حوصلگي و قهر كردن موجب ناراحتي خود، دوستان و مربي ساير كارگاه ها مي شد.اين تنش و ناسازگاري، به مادران نيز منتقل؛ و همين امر موجب شد كه مادران مرتب به مربيان و من كه مربي مسئول مركز هستم مراجعه نموده واز ناسازگاري هاي مريم و رفتارش در كارگاه ها با فرزندشان شكايت مي كردند. مسئله مورد بررسي اين است كه "چگونه مي توانم ناسازگاري و پرخاشگري مريم را كاهش دهم"؟ هدف اين اقدام پژوهي ، كاهش پرخاشگري و ناسازگاري مريم در كارگاه هاي فرهنگي هنري و افزايش مهارت دوستي و همدلي ميان اعضامي باشد.روزهايي بدون مطالعه و پيش بيني رفتارهاي مريم، راه هايي كه فكر مي كردم صحيح است؛ هنگام پرخاشگري يا قبل از ناسازگاري هايش انجام دادم. مثل جابجا كردن او در كلاس، قراردادن جايگاهش كنار مربي، تشويق او حتي وقتي براي يك ساعت آرام بود و...اما مشكلات باز هم ديده مي شد.

مشاهده، نظرسنجی، مشورت با والدين واستفاده ازمنابع مكتوب، از روش‌های گردآوری اطلاعات این اقدام است.

پس از بررسي ها و مطالعه در مورد رفتار مريم، يافتم كه او فكر مي كرد ديگران دوستش ندارند، دوست داشت جلب توجه نمايد؛ به مادرش وابستگي شديد داشت اما مادر، چنين نبود. از سوي ديگر دوستي و همدلي تا حدودي ميان اعضا، ضعيف بود.

متنوع نمودن شيوه اجرای فعاليت هاي مركز واجراي ويژه برنامه هايي نظير"كتاب هاي خوردني در كافه كتاب انديشه"و "همايش كودك،كتاب، خانواده"، از راه‌های مناسب بود، که در این مسیر مؤثر بوده است. ارتباط و تعامل بیشتر والدين با فرزندان خود و صميميت وهمدلي ميان اعضای مركز ، از نتایج مثبت و ثمربخش این اقدام بود که اعضا نیز متوجه اين موارد شدند.پس از اجرای این راه‌های نو و خلاق، همدلي وسازگاري در اعضا تقویت ‌شده و مشاهده می‌شود که داشتن برنامه‌ریزی خلاق و متنوع و توجه به نظرات ارزشمند اعضا و والدین موجب آرامش، رضايت و بهره بردن شایسته اعضا از کارگاه ها شد.موفقيت مريم در چند جشنواره كشوري و استاني، نظير كتابخواني كشوري، داستان رضوي، سفرنامه نويسي كشوري و همايش ادبي مكاتبه اي؛ نشان از حضور فعال، مستمر و همراه با آرامش مريم در  كارگاه هاست.

پیشنهاد می‌شودکه مربیان با استفاده از شیوه‌های خلاق و مثبت، موجب کاهش نکات منفی و مشکل‌ساز کارگاه ها شوند.

مشخصات مقاله
موضوع : راهکارهای کنترل پرخاشگری
سال انتشار : ۱٣٩۶