الگوی رشد(سخن سردبیر مجله)

مجله روشنان -دفتر سوم صفحه سه و چهار

نویسنده : خسرو آقایاری
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

يكي از مهم ترين هدفهاي تعليم و تربيت و سيستمهاي تربيتي، آشكار كردن يا به تعبير ديگر فعليت بخشيدن استعدادها و قواي پنهاني كودكان و نوجوانان است.

كيفيت و درونماية ادبيات كودك و نوجوان را نمي توان به دست اتفاق و يا ذوق و سليقة شاعران و نويسندگان سپرد.

شرح مقاله

جريان  رشد در كودكان  و نوجوانان، به  صورت  بروز تغييرات  تدريجي  در رفتار، افكار، عادات  و تمايلات  و اعمال  روزمره  ظاهر مي شود. به  اعتقاد بسياري  از كارشناسان  تعليم  و تربيت، جريان  رشد به  خودي  خود گرايش  و سمت  و سوي  مثبت  ندارد و نيازمند هدايت  و بسترسازي  مناسب  است. گذشته  از اين، كودكان  و نوجوانان  از نظر زمينة  وراثت، بهره هاي  هوشي، شرايط  اجتماعي  و خانوادگي، استعدادهاي  بدني  و ساير خصوصيات  روحي  و رواني، شرايط  همساني  ندارند، به  همين  دليل  نيازمند توجه  و كمك  بيشتر هستند.


بقیه مطلب را به صورت (pdf) مطالعه کنید.

مشخصات مقاله