نقدی برکتاب افسانه دیو ودختر

نویسنده : شوکت ملکی ، مربی فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان آبدانان استان ایلام
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این کتاب دارای دو افسانه ی کوتاه و جذاب است .داستان آن منطقی است که به کمک آن ناممکن ها را به ممکن تبدیل کرده و سر انجام خوب ها نجات یافته و بد ها به سزای اعمالشان می رسند.

شرح مقاله

نقدی برکتاب افسانه دیو ودختر 

نوشته شکوه قاسم نیا 

این کتاب دارای دو افسانه ی کوتاه و جذاب است .داستان آن منطقی است که به کمک آن ناممکن ها را به ممکن تبدیل کرده و سر انجام خوب ها نجات یافته و بد ها به سزای اعمالشان می رسند.ساختار کتاب ساده و قابل فهم بوده و مایه نشاط و شادی مخاطب خردسالش شده است .نقش نویسنده در باز پرداخت داستان و نگارش آن با بیانی ساده و روانباز می گردد که با چاشنی شعر همراه است  که این درحالی است که زمینه داستان حد اقل امکان به کار گیری نثری آمیخته با نظم را برای مخاطب خود  فراهم کرده است.

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٩۶