نقد کتاب کاش حرفی بزنی

نویسنده : شوکت ملکی ، مربی فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان آبدانان استان ایلام
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این کتاب شامل 13 قطعه شعر در قالب چار پاره است که هر شعر آن موضوع جدا گانه ای دارد . این مجموعه در واقع خاطراتی از زندگی شاعر در قالب واژه هایی است با طرح هاو رنگ های مختلف ارائه شده است .

شرح مقاله

این کتاب شامل 13 قطعه شعر در قالب چار پاره است که هر شعر آن موضوع جدا گانه ای دارد . این مجموعه در واقع خاطراتی از زندگی شاعر در قالب واژه هایی است با طرح هاو رنگ های مختلف ارائه شده است .این مجموعه برای گروه سنی "د"سروده شده است که متضمن اشعاری اجتماعی وطبیعی است که  مصطفی رحماندوست شاعر برجسته و بنام ،آن ها را سروده است . عناوین این مجموعه عبارت است از کاش حرفی بزنی ،غول دلخوری ،دغدغه و ...که با زبانی ساده  و صمیمی برای مخاطب خود سروده که هر بندآن با استفاده از تشبهات زیبا و صنایع ادبی به خوبی در اختیار مخاطب خود قرار داده است . موضوع شعر گوناگون بوده که در مورد طبیعت ،خانواده ،اجتماعی وتربیت و ...است که به خوبی این مضامین بر ذهن مخا طب تاثیر داشته و او را به سوی این گونه شعرها ی نو هدایت می کند .

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٩۶