نقد کتاب پسری که دیو را گول زد

نویسنده : شوکت ملکی ، مربی فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان آبدانان استان ایلام
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این کتاب قصه ای افسانه ای است که برخی حوادث آن بی زمینه و تصادفی تا حدی قابل قبول بوده است . شخصیت های داستان واضح بوده و دارای فراز و فرود های مناسبی بوده اما دارای پیچید گی خاصی است که نیاز به کار بیشتری دارد .

شرح مقاله

این کتاب قصه ای افسانه ای است که برخی حوادث آن بی زمینه و تصادفی تا حدی قابل قبول بوده است . شخصیت های داستان واضح بوده و دارای فراز و فرود های مناسبی بوده اما دارای پیچید گی خاصی است که نیاز به کار بیشتری دارد . مایه ی داستان و ترفندهای آن تکراری بوده  اما پایان متفاوتی  دارد . آغاز داستان واقعی ولی افسانه گونه پیش می رود . اما پایان خوبی دارد. نثر کتاب ساده و روان  بوده و حروف و کلمات کتاب نیزخوانا و  متناسب گروه سنی مخاطب بوده است 

طراحی تصویر های کتاب گرچه بسیار قوی هستند اما مصور آن تنها به عناصر اصلی پرداخته وبه عناصر جانبی که با به کار گیری مقداری تخیل که می تواند به تصاویر تحرک و زندگی ببخشد را حذف کرده است . در نتیجه مخاطب تصاویر را به صورت ناقص درک میکند . 

مشخصات مقاله