بررسی چگونگی استفاده ازتلفن همراه در نوجوانان مراجعه کننده به کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان سیاهکل

نویسنده : سید محمد پور سعیدی - عضو مرکز سیاهکل - استان گیلان
برگزیده : true
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

امروزه در گوشه وکنار محل زندگی روزانه زیاد می بینیم که افراد مختلف جامعه از تکنولوژیهای مثل تلفن همراه استفاده می کنندوخیلی وقتهابه صورت نادست وقت رانندگی ، در جمع دوستان ، در جلسه ، مهمانی ،وقت غذا خوردن و...واین باعث شده خیلی رفتارهای بد اتفاق بیفتد وخیلی عادتهای خوب نابود شود، مثل احترام به بزرگتری که با ما صحبت می کند ووقتی به نوجوانان نگاه می کنیم این مسائل را در بین آنها هم خیلی زیاد می بینیم وبزرگترهایی را که نگران هستند که تکنولوژیهای جدید فرزندانشان را از آنها واز رفتارهای خوب دور کند.
در این پژوهش سعی کردم به بررسی رفتاردوستانم در رابطه با استفاده از تلفن همراه بپردازم

برگزیده کشوری - پژوهش اعضاء- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شرح مقاله

امروزه در گوشه وکنار محل زندگی  روزانه زیاد می بینیم که افراد مختلف جامعه از تکنولوژیهای مثل تلفن همراه استفاده می کنندوخیلی وقتهابه صورت نادست وقت رانندگی ، در جمع دوستان ، در جلسه ، مهمانی ،وقت غذا خوردن و...واین باعث شده خیلی رفتارهای بد اتفاق بیفتد وخیلی عادتهای خوب نابود شود، مثل احترام به بزرگتری که با ما صحبت می کند ووقتی به نوجوانان نگاه می کنیم این مسائل را در بین آنها هم خیلی زیاد می بینیم وبزرگترهایی را که نگران هستند که تکنولوژیهای جدید فرزندانشان را از آنها واز رفتارهای خوب دور کند.

در این پژوهش سعی کردم به بررسی رفتاردوستانم در رابطه با استفاده از تلفن همراه بپردازم

از چه سنی گوشی همراه داشته اند؟ چطور وچه میزان از آن درست استفاده می کنند؟ چه طور آن را تهیه کرده اند؟خانواده ها تا چه حد در جریان چگونگی استفاده از این وسیله در بچه ها هستند؟و...

برای پاسخ سوالهای توی ذهنم خوب نگاه کردم، به رفتار دوستانم در محیط کتابخانه دقت کردم ، یادداشت برداشتم با کمک خانم مربی برای جمع آوری اطلاعات  از روش طراحی پرسشنامه استفاده کردم. به بررسی مطالب جمع آوری کرده پرداختم و به نتایجی رسیدم:

اکثر نوجوانان مراجعه کننده به کتابخانه کانون در شهر من گوشی همراه دارند واز آن استفاده می کنند. امکانات تماس وپیامک را خیلی به کار می برند.تقریباًاکثریت والدین برای آنها گوشی همراه تهیه کرده اند، شاید در ابتدا هدف استفاده مفید از گوشی بوده اما زمان ونحوه استفاده از این وسیله نشان از کاربرد نادست آن در برخی موارد می دهد که والدین نیز در صورت اطلاع از آن راضی نیستند ، استفاده از امکانات سرگرمی ، اینترنت وغیره در گوشی همراه نیز در بین نوجوانان کاربرد دارد اما جالب توجه استفاده بیشتر از پیامک وتماس تلفنی است .متاسفانه خانواده ها ونوجوانان از مضرات تلفن همراه به درستی آگاه نیستند.

مشخصات مقاله
موضوع : تلفن همراه
سال انتشار : ۱٣٩٣